Super Galeb G-4

Super Galeb G-4 camo (175cm, Turbine 12kg) TOPRC Model

TOPRC Full Composite Super Galeb G-4

TOPRC
TOP-J0001B

Super Galeb G-4 Red/Blue (175cm, Turbine 12kg) TOPRC Model

TOPRC Full Composite Super Galeb G-4

TOPRC
TOP-J0001A

Super Galeb G-4 Electric retract set, TOPRC Model

TOP RC Model Retract for the Super galeb G-4 Jet

TOPRC
TOP-J0001-01
Add to cart