Vliegtuigen ECOMRC

Stinson Reliant SR-9 (254cm, 8kg, 35cc) ECOM RC

EC-SR9

Bulldog Model Airplane ARF (221cm, 5kg, 30cc) ECOM RC

EC-BULLDOG

Wilga PZL-104 R/W Model Airplane ARF (225cm, 6kg, 30cc) ECOM RC

EC-WILGA-RW

Wilga PZL-104 Y/B Model Airplane ARF (225cm, 6kg, 30cc) ECOM RC

EC-WILGA-YB

Tiger Moth Blue Model Airplane ARF (224cm, 7kg, 30cc) ECOM RC

EC-TigerM-B

Piper Pawnee PA-25 White (245cm, 6kg, 30cc) ECOM RC

EC-PA-25